تخصیص اعتبارات اتوبوسرانی در اولویت کاری شهرداری تهران

نویسنده:
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اولویت های حوزه حمل و نقل عمومی و لزوم توجه ویژه به این موضوع تخصیص اعتبارات کمک به بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران را در اولویت کاری شهرداری تهران قرار داد...
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اولویت های حوزه حمل و نقل عمومی و لزوم توجه ویژه به این موضوع تخصیص اعتبارات کمک به بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران را در اولویت کاری شهرداری تهران قرار داد.بررسی طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه راهکارهای جبران عقب افتادگی تخصیص بودجه کمک به بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران" آخرین دستورجلسه شورای اسلامی شهر تهران در هفته گذشته بود که با اعمال اصلاحات لازم به تصویب رسید.احمد دنیا مالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر درتوضیح این طرح گفت: در حال حاضر 2 هزار و 900 اتوبوس بالای 8 سال و 2 هزار و 100 اتوبوس بین 6 تا 8 سال، 1هزار و 240 اتوبوس یک تا 5 سال و 200 اتوبوس زیر یک سال در شهر تهران فعالیت می‌کنند. ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا دو سال آینده با بحران اتوبوس در شهر تهران مواجه می شویم هرچند وضعیت امروز نیز در حد بحران است.عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: شرایط تهیه اتوبوس به گونه ای است که از مرحله سفارش تا مرحله بهره برداری در حدود 2 سال طول می کشود و باید تعجیل در برنامه ریزی ها بر همین اساس صورت گیرد.وی به تعهدات دولت اشاره کرد و گفت: باید پیگیری های لازم انجام شود تا دولت سهم 82.5 درصدی دولت خود را برای خرید اتوبوس پرداخت کند.رحمت اله حافظی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص با بیان اینکه اگر موضوعی اولویت دار شود اعتبارات آن به صورت 100 درصدی در کمیته تخصیص تامین می شود گفت: برای حل شدن این موضوع می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که تخصیص ها در هر ماه به صورت یک دوازدهم تعلق گیرد.محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تاثیرات حمل و نقل عمومی بر مشکلات شهر همچون آلودگی هوای شهر تهران گفت: منظور از طرح ارائه شده این است که موضوعات مرتبط برای دریافت اعتبار نیازی به تائید کمیته تخصیص نداشته باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران
بودجه اتوبوسرانی 100 درصد تخصیص یافته است

جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درخصوص مشکلات و معضلات نوسازی اتوبوس‌ها در پایتخت با تاکید بر اینکه بودجه اتوبوسرانی به صورت 100 درصدی تخصیص یافته است، گفت: براساس برنامه توسعه در حال حاضر باید 11 هزار اتوبوس در شهر تهران داشته باشیماین در حالی است که تنها 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس که نیمی از آنها نیز فرسوده است، داریم.وی با بیان اینکه 6 سال است که دولت اتوبوسی به پایتخت نداده است، گفت: برای خرید اتوبوسی که با کمک دولت می‌توانستیم 17 میلیون بخریم حالا باید 700 میلیون تومان پول بدهیم.تشکری‌هاشمی با بیان اینکه دولت می‌توانست کمک حداقلی به نوسازی تاکسی‌های فرسوده کند اما از آن نیز دریغ کرد تصریح کرد: دولت حداقل می‌توانست وام 25 میلیونی برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده بدهد اما این کار را نکرد و این پول را در اختیار بخش خصوصی قرار داد.معاون حمل و نقل شهردار تهران در پایان پیشنهاد داد برای حل مشکل اتوبوس‌های فرسوده خرید اتوبوس را برعهده بخش خصوصی قرار دهند و به ازای هر کیلومتر پیمایش اتوبوس، به بخش خصوصی پول داده شود و شهرداری تهران نیز نظام کنترلی را مستقر کند. در پایان این دستور جلسه با اعمال اصلاحات لازم به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code